Persondatapolitik hos Tenant Boligudlejning

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Tenant Boligudlejning.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at leje en bolig igennem Tenant Boligudlejning, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre udlejningen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til at optimere vores service og vores indhold.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, beskæftigelse, alder, antal personer i husstanden, nationalitet, boligform og eventuelt registrering i RKI.

Tenant Boligudlejning indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Ønsker at leje en bolig og udfylder vores udlejningsformular

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger hos Tenant Boligudlejning er Mikkel Friberg Petersen, Primulavej 12, 8500 Grenå.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail og telefonnummer indhenter vi for at kunne udarbejde lejekontrakt for indgåelse af skriftlige aftale mellem dig og udlejer. De yderlige oplysninger listet ovenfor, bruger vi til statistik af vores lejere, så vi har kendskab til aldersgrupper, nationalitet, køn osv. så vi kender vores målgruppe til markedsføring.

Dine oplysninger vil blive slettet efter 2 år, eller så længe dit lejeforhold løber mellem dig og udlejer.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot.

Vi har vores hjemmeside hos www.simply.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i www.simply.coms datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til info@tenantboligudlejning.dk.